Khóa học ngày 2/12
Loại hình đào tạo
Khối lớp
Bộ môn
Thời gian diễn ra
Thời gian đăng ký
Học phí
Chương trình học chi tiết
Những gì bạn sẽ học trong khóa đào tạo này
  1. Bài giảng lần 1 ngày 2/12

  2. Bài kiểm tra phân tán lần 1 ngày 2/12

  3. Đàn ghi ta của Lor-ca

  4. Bài giảng ngày 1/12

Danh sách lớp đào tạo
Khóa học được tổ chức thành 2 lớp đào tạo
Lớp đào tào ngày 2/12
lớp đào tạo 001