Khóa học lần 1 ngày 2/12
Loại hình đào tạo
Khối lớp
Bộ môn
Thời gian diễn ra
Thời gian đăng ký
Thành tích
Học phí
Chương trình học chi tiết
Những gì bạn sẽ học trong khóa đào tạo này
  1. Bài giảng ngày 1/12

  2. Bài kiểm tra cuối giờ ngày 1/12

Điều kiện khóa học
  • Hoàn thành một trong các khóa học
    Khóa học cuối giờ ngày 1/12