Khóa học cuối giờ ngày 1/12
Loại hình đào tạo
Khối lớp
Bộ môn
Thời gian diễn ra
Thời gian đăng ký
Học phí
Chương trình học chi tiết
Những gì bạn sẽ học trong khóa đào tạo này
  1. Bài giảng ngày 1/12

  2. Bài kiểm tra cuối giờ ngày 1/12