Bổ trợ Ngữ văn 12
Loại hình đào tạo
Bộ môn
Thời gian diễn ra
Thời gian đăng ký
Học phí
Chương trình học chi tiết
Những gì bạn sẽ học trong khóa đào tạo này
  1. Đàn ghi ta của Lor-ca

  2. Văn học đương đại

  3. Thông tin tác giả Đàn ghi ta của Lor-ca