Khóa học phân lớp lần 1 ngày 1/12
Loại hình đào tạo
Thời gian diễn ra
Thời gian đăng ký
Thành tích
Học phí
Chương trình học chi tiết
Những gì bạn sẽ học trong khóa đào tạo này
  1. Toán học PDF- Phân tán

  2. Bài giảng ngày 1/12

  3. Bài kiểm tra phân tán ngày 1/12

Danh sách lớp đào tạo
Khóa học được tổ chức thành 1 lớp đào tạo
Lớp đào tạo test bài kiểm tra